Andoainerako trazadura egitea ahalbidetzen duen bide naturaletik 9,65 kilometro inauguratu
dira