San Ferminetan instalazio higieniko-sanitarioak indartzen dituzten komunak jartzeko, zaintzeko eta mantentzeko kontratua esleitu da. Gazteluko plazan osasun arloko truck bat, sarera konektatutako 17 komun eta
hirian zehar banatutako 20 komun kimikorekin indartuko da Iruñea.