Trinitarioseko igogailuaren ondoko parke berriak berdeguneen profilarekin eta bide nagusiaren eta bidegorriaren zoladurarekin hartzen du forma. Igogailuaren kabina jartzea eta oinezkoentzako eta txirrindularientzako Biurdana
kalearekiko loturak amaitzea izango dira lanen helburuak.