Udalak deskontaminazio biologikoa areagotu du, besteak beste, aste honetan COVID-19aren kutsatze-arriskua txikiagotzeko

Beste zenbait neurri ere hartu dira, hala nola kaleak garbitzeko eta oinezkoen guneak desinfektatzeko lanak indartzea eta espaloiak urez garbitzekoak areagotzea