Udalak Udaltzaingoaren Ekintzen Koordinazio Zentroa (EKZ) zaharberritu du laneko espazioa hobetu eta ekipamenduak eta sistemak eguneratzeko