Nafarroak Mugikortasun Aktiboaren Plan Zuzentzailea abiarazi du, 1.700 kilometro baino gehiagoko 31 bizikleta-ibilbiderekin
Planak Foru Komunitateko lurralderako irisgarritasuna hobetzea eta motorizatu gabeko garraiobideen erabilera sustatzea jasotzen du